Privaatsusavaldus

Aluspõhimõtted ja meie pühendumine privaatsuskohustuste täitmisse

Danone kaitseb pühendunult teie õigust privaatsusele. Meie eesmärk on kaitsta kõiki meie käsutuses olevaid isikuandmeid, hallata teie isikuandmeid vastutustundlikult ja olla oma tegevustes läbipaistev. Teie arvamus on meile oluline. Seetõttu oleme pühendunud järgmiste aluspõhimõtete järgimisse:

 • teil ei ole kohustust esitada meile meie soovitud isikuandmeid. Kui aga otsustate meie palutud isikuandmeid mitte esitada, ei pruugi me olla võimelised teile mõningaid teenuseid või tooteid pakkuma;
 • kogume ja töötleme teie andmeid ainult selles privaatsusavalduses sätestatud eesmärkidel või nendel konkreetsetel eesmärkidel, millest oleme teid teavitanud või millele olete oma nõusoleku andnud;
 • meie eesmärk on koguda, töödelda ja kasutada võimalikult vähe isikuandmeid;
 • kui me kogume teie isikuandmeid, püüame neid hoida võimalikult täpse ja ajakohasena;
 • kui kogutavaid isikuandmeid ei ole enam eesmärkide täitmiseks vaja ja seadus ei nõua nende säilitamist, siis teeme kõik, mis suudame, et need kustutada, hävitada või jäädavalt anonümiseerida;
 • teie isikuandmeid ei jagata, müüda, laenutata ega avaldata muul kui selles privaatsusavalduses kirjeldatud viisil.

Kellele see privaatsusavaldus kehtib?

Olenevalt meievahelise suhte iseloomust võime koguda ja kasutada teie isikuandmeid mitmel võimalikul viisil. Lisateabe saamiseks selle kohta, milliseid isikuandmeid teie kohta kogume ja kuidas neid kasutame, palume teil klõpsata allolevate linkidel:

a) meie veebisaitide külastajad ning meie rakenduste ja teenuste kasutajad;

b) inimesed, kes võtavad meiega ühendust päringute teel (näiteks meie kontaktikeskuste kaudu);

c) osalejad või võimalikud osalejad Danone’iga seotud üritustel;

d) inimesed, kellega suhtleme äritegevuse käigus ja kes ei kuulu ühtegi eespool nimetatud kategooriasse (v.a tarnijad); või

e) inimesed, kelle isikuandmeid kogume kaudselt.

Privaatsusavalduse sisu

Selles privaatsusavalduses kirjeldatakse järgmisi teie isikuandmetega seotud olulisi teemasid (lisateabe saamiseks klõpsake lingil):

 1. Kes me oleme?
 2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas?
 3. Isikuandmete kogumise ja kasutamise eesmärgid ja õiguslikud alused
 4. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsused
 5. Lingid teistele veebisaitidele
 6. Sotsiaalmeedia ja muu kasutaja loodud sisu
 7. Laste isikuandmed
 8. Isikuandmete jagamine kolmandate isikutega
 9. Isikuandmete rahvusvaheline jagamine
 10. Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid
 11. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame
 12. Teie õigused
 13. Kuidas meiega ühendust võtta
 14. Meie privaatsusavalduse muudatused

1. Kes me oleme?

Nende isikuandmete eest, mida meiega jagate, vastutab Danone SIA. Kui ütleme „Danone”, „me” või „meie”, siis viitame ettevõttele Danone SIA. Isikuandmete töötlemisele kohaldatavate õigusaktide järgi on Danone andmetöötleja.

Danone SIA
Gustava Zemgala gatve 74
LV-1039 Riga, Latvija

Kui soovite Danone’i ja selle toodete kohta rohkem teada, külastage veebisaiti https://www.danone.com.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas?

Meie kogutavad isikuandmed olenevad meie suhte iseloomust teiega, andmete kogumise eesmärgist ja tootest või teenusest, mida teile pakume. Kogutavate isikuandmete kohta lisateabe saamiseks lugege altpoolt seda jaotist, mis kirjeldab kõige paremini meie suhet teiega.

Võime teie isikuandmeid koguda otse teilt.

Võite meile enda kohta isikuandmeid anda, külastades meie veebisaite või rakendusi, luues meie juures konto, tellides meilt tooteid või teenuseid, tellides meie uudiskirju või teateid (sealhulgas turundusteateid) mis tahes kanali kaudu (näiteks SMS-sõnumite, mobiili kiirsõnumside kaudu jne), registreerudes või osaledes meie korraldatavas küsitluses, uuringus, mängus, konkursis või võistluses, esitades meile päringu või taotluse, võttes meiega ühendust telefoni või e-kirja teel või muul viisil, täites meie ankeedi (nii veebikeskkonnas kui ka veebiväliselt), registreerudes üritusele, kogunemisele või seminarile (veebikeskkonnas või veebiväliselt) või postitades või kommenteerides meie sotsiaalmeedia lehekülgedel (näiteks Facebookis või Instagramis) või osaledes meie muude digitaalmeediakanalite kommunikatsioonis.

Mõned neist andmetest kogutakse küpsiste ja sarnaste jälgimistehnoloogiate abil, mille kohta leiate lisateavet meie küpsise avaldusest.

Võime saada teie kohta isikuandmeid ka kolmandatelt osapooltelt, näiteks meie äripartneritelt, sealhulgas turundusagentuuridelt, turu-uuringufirmadelt, meie reklaame kaasrahastavatelt ettevõtetelt, jaemüüjatelt; teie perekonnalt, sõpradelt ja teistelt, kes esitavad meile teie isikuandmeid, sest olete sellega nõus või nad arvavad, et võiksite olla huvitatud meie toodetest ja teenustest või soovivad nad teiega toodet või teenust jagada; ja muudelt kolmandatelt osapooltelt, nagu näiteks meediateenuste osutajatelt/omanikelt, avalikelt ja kolmandate osapoolte veebisaitidelt, sotsiaalmeedia platvormidelt, reklaamiplatvormidelt, meie tarnijatelt või meie kontserni ettevõtetelt (selles privaatsusavalduses nimetatud kui „kolmandad osapooled“ või „tarnijad“).

Meie veebisaitide külastajad ning meie rakenduste ja teenuste kasutajad

Meie või meie nimel tegutsevad kolmandad osapooled võivad koguda ja kasutada näiteks järgmist teie kohta käivat teavet:

a) isiklikud kontaktandmed, näiteks teie nimi, sugu, e-posti aadress, füüsiline aadress ja telefoninumber või -numbrid;

b) konto sisselogimise üksikasjad, näiteks teie kasutajatunnus, kasutajanimi e-posti aadressina, parool ja foto;

c) teave teie ja meie vahel peetud suhtluse kohta, mis võib sisaldada üksikasju meie veebisaitidel ja rakendustes pakutavate vestluslaheduste või kontaktvormide kaudu peetud vestluste kohta;

d) sotsiaalmeediakanalis või kolmanda osapoole juures loodud konto profiiliteave, kui te kasutate konto loomiseks sotsiaalmeediakanali või kolmanda osapoole kontot või kui te seda meiega jagate;

e) meie veebisaitidele või rakendustesse esitatud sisu (näiteks isiklik soovitus või arvustus);

f) terviseandmed, kui neid meile esitate – palume muuhulgas tutvuda allpool esitatud jaotisega „Andmete erikategooriad“;

g) teie osalus uuringus, mängus, konkursis, kampaanias või võistluses (kaasa arvatud osaluskanne ise, mis võib olla foto, kommentaar või vastus küsimusele);

h) meile antud mis tahes teave, mida esitate meie pakutavate klubide, kogukondade või programmide liikmena või nende liikmeks registreerudes;

i) teave teiste inimeste kohta peale teie enda, näiteks teie pereliikmete isikuandmed, kui edastate sellist teavet otse meile;

j) kui meil on võimalik seda koguda, siis teave selle kohta, kuidas te suhtlete meie teadete ja saadetava teabega (näiteks e-kirjad, SMS- ja kiirsõnumid), sealhulgas selle kohta, kas need toimetatakse teile kätte, kas te avate need, milliseid linke nendes vajutate ja kas tühistate nende tellimise;

k) meile esitatud andmete mis tahes ajakohastamised; ja

l) meie veebisaitide, rakenduste või teenuste kasutamisel loodud ja salvestatud isikuandmed, sealhulgas:
a. tehniline teave – hõlmab internetiprotokolli (IP) aadressi, mida kasutatakse seadme ühendamiseks internetiaadressiga; kasutatava seadme tüüpi; veebisaidi aadressi ja riiki, kust te teabele juurde pääsete; soovitud faile; brauseri tüüpi ja versiooni; brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone; opsüsteemi; platvormi; ning
b. teave teie külastuse ja käitumise kohta meie veebisaitidel või rakendustes (näiteks millistele lehtedele klõpsate) – see võib sisaldada teavet külastuste aja ja kestuse kohta teatud lehtedel, teavet lehel tehtud tegevuste kohta (näiteks kerimine, klõpsud, kursoriga üle elementide liikumine, teistega jagatud teave, sealhulgas e-posti ja sotsiaalmeedia kaudu), veebilehelt lahkumise viisid, veebiliikluse andmed, asukohaandmed, veebilogid ja muud suhtlusandmed ning täiendavate teenuste või allalaadimiste taotlemisel antud teave.

Inimesed, kes võtavad meiega ühendust päringute teel (näiteks meie kontaktikeskuste kaudu)

Meie või meie nimel tegutsevad kolmandad osapooled võivad koguda ja kasutada näiteks osa järgmisest teie kohta käivast teabest:

a) teie nimi koos tiitliga;

b) teie postiaadress;

c) teie e-posti aadress;

d) teie telefoninumber;

e) teie sünnikuupäev;

f) teie eelistatud kontakteerumisviisid;

g) meiega ühenduse võtmisel (näiteks meie kasutajatoe või klienditeeninduse telefonide või sotsiaalmeedia kaudu) esitatav teave, mis võib hõlmata kõnesalvestisi, kui helistate meile otse – mis puudutab selles teabes sisalduvaid andmeid teie tervise kohta, siis vaadake altpoolt jaotist „Andmete erikategooriad”;

h) teave teiste inimeste kohta peale teie enda, näiteks teie pereliikmete isikuandmed, kui edastate sellist teavet otse meile; ja

i) meile esitatud teabe mis tahes ajakohastamised.

Osalejad või võimalikud osalejad Danone’iga seotud üritustel (veebikeskkonnas või veebiväliselt)

Meie või meie nimel tegutsevad kolmandad osapooled võivad koguda ja kasutada osa järgmisest teie kohta käivast teabest, kui osalete üritustel (sealhulgas koolitustel ja e-kursustel), sealhulgas:

a) isiklikud kontaktandmed, näiteks teie nimi, e-posti aadress, füüsiline aadress ja telefoninumber või -numbrid;

b) teie tööhõiveandmed (kui osalete tööandja nimel);

c) tegevusala, milles tegutsete, teie kutsekvalifikatsioonid ja -tegevused ning erialased üksikasjad, näiteks õpingute või kutsealase tööajalooga seotud andmed;

d) sündmuse endaga seoses esitatav teave (näiteks külastajate ankeedid, tagasisideküsitlused, sündmuse salvestised või intervjuud ja sündmuse pildid ning sündmuse osana teie poolt esitatud sisuteave (näiteks kui esitate küsimuse) ning teie reisi- ja majutusandmed); ja

e) mis tahes toitumisalane teave, mille te meile esitate (kui see on asjakohane).

Inimesed, kellega suhtleme äritegevuse käigus ja kes ei kuulu ühtegi eespool nimetatud kategooriasse (v.a tarnijad)

Kui Danone suhtleb teiega kui välise sidusrühma esindajaga, kes ei kuulu eespool nimetatud kategooriatesse, näiteks kui esindate üht meie klientidest, olete tööstusharu või samalaadse ettevõtte esindaja, teadlane, tervishoiutöötaja, akadeemik, valitsusvälise organisatsiooni või tarbijaorganisatsiooni esindaja, poliitik, poliitikakujundaja, reguleeriva asutuse esindaja, investor, mittefinantsreitingute agentuuri esindaja, ajakirjanik, kutseühingu esindaja jne, võime meie või võivad meie nimel tegutsevad kolmandad osapooled koguda ja kasutada teie kohta järgmist teavet:

a) ametialased kontaktandmed, näiteks teie tiitel, nimi, e-posti aadress, füüsiline aadress, telefoninumber või -numbrid; sotsiaalmeedia kontod, suhtluskeel;

b) teie töökoha andmed (ametinimetus, organisatsioon, mis tahes muu ametikoht, mis teil võib olla) ja erakondlik kuuluvus (ainult siis, kui see on teie poolt selgelt avaldatud);

c) pädevusvaldkond, milles te olete aktiivne, teie kutsekvalifikatsioonid ja -tegevused ning erialased üksikasjad, näiteks õpingute või kutsealase tööajalooga seotud andmed; ja

d) mis tahes muu teave, mida te meile annate, kui teiega suhtleme.

Kui te olete Danone’i tarnija või tegutsete tarnija esindajana, ei kehti see privaatsusavaldus teile. Vastav privaatsuspoliitika või privaatsusavaldus tehakse teile kättesaadavaks eraldi.

Inimesed, kelle isikuandmeid kogume muudest allikatest

Samuti võime koguda teie kohta käivaid isikuandmeid muudest allikatest, kui:

a) otsite meie tooteid ja teenuseid ning jagate sisu meie toodetega seotud sotsiaalmeedia lehekülgedel, veebilehtedel või rakendustes või vastukajana meie reklaammaterjalidele sotsiaalmeedias;

b) kogume teie isikuandmeid muudest avalikest allikatest (näiteks kommentaarid meile mittekuuluvatel veebilehtedel), kus on mainitud Danone’i või mõnda selle kaubamärki. Samuti võime avaliku elu tegelasena koguda teie kohta avalikult kättesaadavaid andmeid ärieesmärkidel;

c) meediateenuse osutajad ja jaemüüjad edastavad meie teie andmeid, näiteks teie ostuajaloo andmeid ja kliendikaardi profiile; ja

d) kolmandad osapooled (näiteks meediateenuse osutajad, turundus- või reklaamitehnoloogia lahendused) edastavad meile teie kohta käivaid ülevaatlikke andmeid, näiteks teie demograafilisi andmeid (näiteks vanus, vanemlik seis), teie asukohta, huve ja ostukavatsusi. Mõned neist andmetest võivad olla kogutud küpsiste ja muude sarnaste jälgimistehnoloogiate kasutamise käigus.

Andmete erikategooriad

Üldiselt ei kogu Danone töötlemiseks teie kohta käivaid tundlikke andmeid. Siiski võivad mõned teie kohta kogutavad või teie enda esitatavad isikuandmed kuuluda erikategooriasse, olles tihtipeale seotud teie tervise või heaoluga.

Töötleme seda liiki andmeid ainult neil eesmärkidel, milleks olete andnud oma sõnaselge nõusoleku, või seadusega lubatud asjaoludel (näiteks õigusnõuete kaitsmiseks).

3. Isikuandmete kogumise ja kasutamise eesmärgid ja õiguslikud alused

Järgmises tabelis on esitatud teie isikuandmete kogumise ja kasutamise eesmärgid ning õiguslikud alused teie isikuandmete kasutamiseks. Täiendav teave meie õiguslike aluste kohta on esitatud tabeli all. Juhime teie tähelepanu sellele, et kõik allpool loetletud kasutusviisid ei ole iga isiku puhul asjakohased.

Meie eesmärk või eesmärgid teie isikuandmete töötlemiseks Meie õiguslik alus
Teie ja meie vahelise suhte haldamine
• Võimaldada teile juurdepääsu meie rakendustele ja veebisaitidele, nende kasutamist ja nende kaudu tellimuste esitamist
• Hõlbustada saadetiste teile kättetoimetamist
• Teilt kätte saada ja vastata meie toodete, teenuste ja äritegevuse kohta saadetud päringuid, sealhulgas meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu saadetud päringuid
• Kutsuda teid koosolekutele, kogunemistele ja muudele üritustele, millele olete registreerunud või mille vastu huvi üles näidanud, ning neid üritusi hallata
• Paluda teil jätta arvustus, anda tagasisidet või vastata kliendiküsitlusele või osaleda turu-uuringus
• Pakkuda teile meie tooteid, teenuseid ja pakkumusi ning teha seda teie jaoks isikupärastatult
• Saata teile teenindusteateid, näiteks teavet teie tellimuse kohta, meilt soovitud teenuse või liitutud klubiga seotud teavet, teavet soovitud toote saadavuse kohta, kui olete palunud meil end sellest teavitada, ning kui olete palunud meil end teavitada meie kasutustingimuste või selle privaatsusavalduse mis tahes muudatustest
• Hallata meie kampaaniat, auhinnaloosi, mängu, konkurssi või võistlust, milles osalete, vastavalt selle tingimustele
• Pidada järge oma suhtluse kohta teiega
• Kontrollida teie volitusi, veenduda teie isikusamasuses ning luua ja hallata teie kontot või kontosid Danone’i juures
• Säilitada andmeid teie antud nõusolekute kohta ja hallata teie kui andmesubjekti õiguste alusel esitatud taotlusi
• Lepingust tulenev vajadus
• Õigustatud huvi
• Õiguslike kohustuste täitmine
Meie toodete või teenuste turustamine
• Saata teile mis tahes viisil (näiteks telefoni, posti, e-posti, sotsiaalmeedia ja kiirsõnumside rakenduste kaudu) uuendusi, uudiseid, reklaam-, turundus- ja muid teavitusmaterjale teie nõusolekul, kui see on kehtivate õigusaktidega nõutav, välja arvatud juhul, kui te olete meile öelnud, et te pigem ei soovi meist kuulda
• Soovitada asjakohaseid tooteid ja teenuseid, sealhulgas teilt saadud terviseandmete põhjal, kui oleme selleks saanud teie sõnaselge nõusoleku
• Teavitada teid soovitud toote saadavusest, kui olete meil palunud end sellest teavitada
• Luua teie huvidel, eelistustel ja muul teabel (või nende kombinatsioonil) põhinevaid profiile (näiteks ühistel omadustel põhinevaid inimrühmi), mis aitavad meil mõista, milliseid tooted ja teenused teile võiks meeldida
• Näidata isikupärastatud sisu või reklaami kas otse või kolmandate osapoolte veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu ning traditsiooniliste ja sotsiaalmeedia kampaaniate kaudu
• Luua tarbijakategooriaid (segmente) inimestest, kel on teiega sarnased huvid ja eelistused (analoogsed sihtrühmad), et pakkuda isikupärastatud sisu või reklaami kas otse või kolmandate osapoolte veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu ning traditsiooniliste ja sotsiaalmeedia kampaaniate kaudu
• Luua kaubamärkidel põhinevaid kogukondi
• Kuvada muudele klientidele nägemiseks mis tahes soovitusi või arvustusi, mille olete jätnud meie veebisaitidele, rakendustele ja teenustele
• Hinnata meie kommunikatsiooni, müügiedenduskampaaniate ja reklaami tõhusust, sealhulgas välisallikate abil kogutud teavet analüüsides
• Mõista teie suhtlust sotsiaalmeedias, kui mainite üht meie kaubamärkidest
• Hinnata ja kujundada meie ettevõtte ja kaubamärgi kuvandit/mainet
• Õigustatud huvi
• Nõusolek (kui olete selle andnud)
Protsesside ja äritegevuse haldamine ja parendamine
• Võimaldada ligipääs, parendamine, kasutatavus, turvalisus ja tehnilise toe pakkumine seoses meie veebisaitide ja mobiilirakendustega
• Teid ära tunda, kui naasete meie veebisaitidele ja rakendustesse, talletada teavet teie eelistuste kohta ning kohandada meie veebisaite ja rakendusi vastavalt teie isiklikele huvidele
• Võimaldada teil anda hinnang meie veebisaitide ja mobiilirakenduste külastusele ning teil kasutada teenuseid ning meil koostada statistilisi aruandeid, et mõista, millist tüüpi inimesed meie veebisaite, rakendusi ja teenuseid kasutavad, kuidas nad meie veebisaite, rakendusi ja teenuseid kasutavad ning kuidas saaksime oma veebisaite, rakendusi ja teenused intuitiivsemaks muuta
• Hallata, arendada ja parendada meie tooteid, teenuseid ja kommunikatsiooni
• Hallata meie võrgu- ja infoturbesüsteeme
• Pettuste ennetamiseks
• Koolitusteks ja kvaliteedi tagamiseks
• Ettevõttesiseseks aruandluseks, ärihalduseks, meie äritegevusele piisava kindlustuskatte tagamiseks, ettevõtte rajatiste turvalisuse tagamiseks, teadus- ja arendustegevuseks ning äritegevuse tõhususe hindamiseks ja tõhususmeetmete rakendamiseks
• Õigustatud huvi
• Nõusolek (kui olete selle andnud)
Muud eesmärgid
• Järgida kehtivaid õigusnorme
• Vastata pädevate ametiasutuste päringutele
• Tuvastada turvaeesmärgil teie isikusamasus, muuhulgas ka siis, kui peame seda tegema tulenevalt meile kohalduvast õiguslikust kohustustest
• Täita meie läbipaistvuskohustust ning korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaseid kohustusi
• Tervise- ja ohutusandmete tarbeks ja nende haldamiseks
• Tagada teie ja muude isikute turvalisus, kasutades valvekaameraid (videovalvet)
• Kehtestada, kasutada või kaitsta meie seaduslikke õigusi
• Uurida ja võtta kasutusele meetmeid kasutajate ebaseadusliku või kahjuliku käitumise vastu
• Kaitsta Danone’i, teie või teise isikute elulisi huve
• Edendada ettevõtte kaasatust sidusrühmade ökosüsteemis eesmärgiga töötada välja ühised lahendused
• Jagada koostööl põhinevas ja läbipaistvas keskkonnas meie erialateadmisi teadlikumate otsuste langetamiseks koos otsusetegijate ja teiste asjaomaste sidusrühmadega
• Täita meie jätkusuutlikkuse eesmärke ning järgida kõiki kohalduvaid seadusi ja eeskirju
• Õigustatud huvi
• Õiguslike kohustuste täitmine

Kui me kogume ja kasutame teie isikuandmeid uuel eesmärgil, teavitame teid enne sellist kogumist või sellise kogumise ajal (ja küsime teie nõusolekut, kui see on vajalik), välja arvatud juhul, kui me peame seda eesmärki põhjendatult ühilduvaks algse eesmärgiga, nagu eespool üksikasjalikult kirjeldatud.

Õiguslik alus

Meie hinnangul on õiguslikud alused teie isikuandmete töötlemiseks selles privaatsusavalduses sätestatud viisidel järgmised:

a) lepingust tulenev vajadus: teie isikuandmete kasutamine on vajalik, et täita meile kohalduvaid kohustusi, mis tulenevad meie ja teie vahel sõlmitud mis tahes lepingust või on vajalikud toimingute tegemiseks enne teiega lepingusse astumist;

b) õiguslike kohustuste täitmine: teie isikuandmete kasutamine on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks;

c) õigustatud huvid: teie isikuandmete kasutamine on vajalik meie või teiste õigustatud huvides. Meie õigustatud huvid võivad hõlmata järgmist:
i. meie äritegevuse juhtimine, kasvatamine ja arendamine
ii. meie veebisaitide ja mobiilirakenduste haldamine ja turvalisuse tagamine;
iii. meie töötajatele ja külastajatele ohutu töökeskkonna tagamine;
iv. turundus, turu-uuringud ja äritegevuse arendamine;
v. teenuste osutamine meie klientidele;
vi. tellimuste esitamine, jälgimine ja nende täitmise tagamine koos meie tarnijatega;
vii. investeerimine uutesse toodetesse ja nende väljatöötamisse, et tuua kasu kogukondadele, milles tegutseme;
viii. kontsernisisesed halduseesmärgid; ja
ix. profiilide (näiteks rühmad, mille liikmetel võivad olla ühised omadused) loomine ning teie huvidel ja eelistustel põhinevate isikupärastatud sõnumite ja nõuannete pakkumine toodete kohta otse, samuti traditsiooniliste ja sotsiaalmeedia kampaaniate kaudu. Lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse ja kuidas sellest loobuda, leiate altpoolt selle privaatsusavalduse jaotisest „Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsused”.

Kui me kogume ja kasutame teie isikuandmeid õiguslikel alustel põhinevates õigustatud huvides, hoolitseme selle eest, et see ei kaaluks üles teie õigusi üksikisikuna;

d) nõusolek: võime teie isikuandmeid töödelda teie nõusoleku alusel. Kui olete andnud nõusoleku, kuid muudate hiljem oma meelt, võite nõusoleku tagasi võtta, võttes meiega ühendust, ja me lõpetame teie isikuandmete sellisel viisil töötlemise. Kuid kui te oma nõusoleku tagasi võtate, võib see mõjutada meie suutlikkust pakkuda teile meie tooteid ja nendega seotud teenuseid.

4. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsused

Võime profiilide loomiseks analüüsida teie kohta käivat teavet (näiteks koondades üksikisikuid rühmadesse, mille liikmetel on meie arvates teatud ühised omadused). Me kasutame neid profiile nii oma veebisaitide, rakenduste, teenuste, toodete kui ka teile edastatava teabe isikupärastamiseks (näiteks edastades/kuvades sisu, mis võib olla teie jaoks oluline ja kasulik, arvestades sealjuures kohalduvaid andmekaitsealaseid ja e-privaatsust käsitlevaid õigusakte). Samuti võime neid teadmisi kasutada, et kuvada teile asjakohast reklaami kas meie veebisaitidel või rakendustes või kolmandate osapoolte veebisaitidel.

Kui me seda teeme, anname teile loomulikult sellest teada ja võimaldame teil neile protsessidele eelnevalt vastuväiteid esitada. Võtame teilt muuhulgas nõusoleku siis, kui see on seadusega nõutud, näiteks kui teie kohta kogutakse teavet teatud tüüpi meie kasutatavate küpsiste kaudu – küpsiste kasutamise kohta lisateabe saamiseks palume teil tutvuda meie küpsiste avaldusega. Samuti võite sellistlaadi töötlemise kohta lisateabe saamiseks meiega ühendust võtta.

Mõne teenuse ja toote puhul võime teie isikuandmeid töödelda automatiseeritult. Sisuliselt tähendab see seda, et otsused langetatakse automaatselt ilma inimsekkumiseta. Me ei tee üksnes automaatikal põhinevaid otsuseid sellises ulatuses, et neil oleks teile õiguslikke tagajärgi või märkimisväärset mõju, ilma teid sellest esmalt teavitamata ja andmata teile selget teavet mis tahes sellise automatiseeritud otsuste tegemise kohta, sealhulgas meie õiguslike aluste kohta selle teostamiseks ja suutlikkuse kohta tagada inimsekkumine sellise otsuse läbivaatamisel.

5. Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisaidid ja rakendused võivad sisaldada hüperlinke kolmandate osapoolte veebisaitidele, pistikrpogramme või rakendusi, mida meie ei halda. Need hüperlingid on esitatud üksnes soovitusena ja teie mugavuseks ning ei viita kolmandate osapoolte veebisaitide tegevuste toetamisele või mis tahes seotusele nende haldajatega.

See privaatsusavaldus kehtib ainult nende isikuandmete kohta, mida kogume või mida saame kolmandate osapoolte allikatest ja mille puhul tegutseme vastutava andmetöötlejana, ning me ei saa vastutada teie kohta käivate isikuandmete eest, mida koguvad ja talletavad kolmandad osapooled. Kolmandate osapoolte veebilehtedel kehtivad ende endi kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad ning peaksite need hoolikalt läbi lugema, enne kui neile veebisaitidele isikuandmeid esitate.

Me ei väljenda toetust ega võta muul viisil endale mis tahes vastutust või kohustusi seoses selliste kolmandate osapoolte veebisaitide sisu või kolmandate osapoolte kehtestatud kasutustingimuste või poliitikatega.

6. Sotsiaalmeedia ja muu kasutaja loodud sisu

Mõned meie veebisaidid ja rakendused võimaldavad kasutajatel esitada oma sisu. Pidage meeles, et meie toote/kaubamärgi sotsiaalmeediaplatvormi lehele või lehtedele esitatud mis tahes sisu on avalikult vaadatav ja taaspostitatav ning peaksite olema ettevaatlik teatavate isikuandmete, näiteks finantsteabe või aadressiandmete esitamisel. Me ei vastuta teiste isikute mis tahes tegevuste eest, kui postitate isikuandmeid ühele meie toote/kaubamärgi sotsiaalmeediaplatvormi lehele. Jätame endale õiguse kustutada kasutaja loodud sisu, mis ei vasta asjakohastele kasutustingimustele.

7. Laste isikuandmed

Enamik meie veebisaite on kavandatud ja mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Kui mõni meie veebisaitidest peaks olema mõeldud kasutamiseks nooremale kasutajaskonnale, mõistame, kui oluline on rakendada täiendavaid ettevaatusabinõusid laste privaatsuse ja ohutuse kaitseks.

Juhul kui meie veebisaidid peaksid kunagi olema mõeldud noortele, peame igal juhul kinni oma kolmandate osapoolte suhtes võetud vastutustundliku turunduse kohustustest ning tagame, et enne isikuandmete kogumist saadakse nõuetekohane nõusolek vanema(te)lt või eestkostja(te)lt sellises ulatuses nagu see on kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt nõutav (vanus, mille puhul see on nõutav, erineb riigiti).

Kui me avastame, et oleme kogunud lastelt isikuandmeid ilma vanema või eestkostja nõusolekuta sellistel juhtudel, kus selline nõusolek oleks tulnud võtta, kustutame need isikuandmed niipea kui mõistlikult võimalik.

8. Isikuandmete jagamine kolmandate osapooltega

Kui jagame teie isikuandmeid sidusettevõtete ja teiste organisatsioonidega, teeme seda kindlasti ainult nende organisatsioonidega, mis turvavad ja kaitsevad teie isikuandmeid ning järgivad kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte samal või sarnasel viisil nagu meie.

Teie isikuandmeid ei müüda ega laenutata kunagi.

Siiski võime teie isikuandmeid jagada või avalikustada selles privaatsusavalduses kirjeldatud juhtudel. Teie isikuandmeid jagatakse järgmiste kolmandate osapooltega allpool kirjeldatud eesmärkidel:

a) teised Danone’i ettevõtted/üksused: kui meil on õigustatud huvi teha seda kontsernisisestel halduseesmärkidel (näiteks selleks, et tagada järjepidev ja sidus toodete kohaletoimetamine meie klientidele, samuti ettevõtte strateegia, ühinemis- ja omandamistehingute, vastavustoimingute, auditeerimise ja järelevalve, teadus- ja arendustegevuse ning kvaliteedi tagamise elluviimine);

b) kolmandate osapoolte teenusepakkujad ja alltöövõtjad: kaasa arvatud need, kes:
i) aitavad meil teie taotlusi täita, teie päringutele vastata, teie tellimusi täita, kuponge pakkuda, teile näidiseid anda, võimaldada teil loosides osaleda, näiteks logistikateenuste pakkujad, sponsorid ja klienditoe pakkujad;
ii) osutavad peamisi infotehnoloogia ja muu ettevõtlusega seotud teenuseid, näiteks veebisaitide/rakenduste arendusteenuse pakkujad, pilvmajutuse pakkujad, haldus- ja hindamisteenuse pakkujad, andmeanalüütikud, maksetöötlejad, kommunaalteenuste osutajad, kindlustusandjad;
iii) aitavad korraldada üritusi, turundust, reklaami ja kampaaniaid; või
iv) pakuvad meie veebisaitide ja mobiilirakendustega seotud analüüsi- ja optimeerimisteenuseid;

c) sotsiaalmeediaplatvormid: kui meie veebilehed kasutavad nende ettevõtete sotsiaalmeedia pistikprogramme (näiteks nupud „meeldib“ ja „jaga“). Need muud ettevõtted võivad saada ja kasutada teie isikuandmeid meie saitide või rakenduste külastamise kohta. Kui lehitsete meie veebisaiti või vaatate sisu meie rakendustest, võivad nende kogutavad isikuandmed olla seotud teie kontoga nende saidil. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas need ettevõtted isikuandmeid kasutavad, palume tutvuda nende privaatsuspoliitikatega;

d) vastuvõtjad äriliste üleandmiste korral: kui me müüme või ostame mis tahes ettevõtet või vara (näiteks ühinemise või ülevõtmise korral) võimalikule selle ettevõtte või vara müüjale või ostjale, või kui sisuliselt kõik meie või mõne meie sidusettevõtte varad omandab kolmas osapool, siis on meie valduses olevad isikuandmed üks osa üleantud varadest. Kui see on asjakohane, töötleb sellisel juhul teie isikuandmeid uue andmetöötlejana ostja ja teie isikuandmete töötlemist reguleerib tema privaatsusavaldus;

e) vastuvõtjad seadusest tuleneva avalikustamiskohustuse korral: kui meil on seadusest tulenevalt kohustus avalikustada teie isikuandmed (näiteks valitsus- või õiguskaitseasutustele) või kui avaldamine on vajalik meie või meie töötajate, klientide või muude kolmandate osapoolte õiguste kaitsmiseks.

Kui seda pole eespool selgelt märgitud, ei jaga, müü ega laenuta me kunagi teie isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele ilma teid teavitamata ja vajaduse korral teilt nõusolekut võtmata.

9. Isikuandmete rahvusvaheline jagamine

Teie isikuandmeid võivad kasutada, säilitada ja nendele ligi pääseda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) või Ühendkuningriiki (ÜK) töötavad töötajad, kes töötavad meie, teiste meie kontserni liikmete või usaldatud kolmandate osapoolte heaks.

Kui me edastame teie kohta käivaid isikuandmeid EMP- ja ÜK-välistele meie kontserni mis tahes liikmetele või usaldatud kolmandatele osapooltele, võtame kasutusele asjakohased meetmed tagamaks, et vastuvõtja kaitseb teie isikuandmeid nõuetekohaselt, näiteks:

a) tagades, et väljaspoole EMPd edastamise korral oleks olemas Euroopa Komisjoni või väljaspoole ÜKd edastamise korral Ühendkuningriigi valitsuse otsus, millega kinnitatakse kaitse piisavust;

b) kehtestades vastuvõtjaga sõlmitavad tüüplepingud, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon (või Ühendkuningriigi valitsus, kui edastamine toimub väljaspoole ÜKd);

c) mis tahes muu seadusega lubatud kaitsemehhanism.

10. Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid

Me mõistame, et teie isikuandmete turvalisus on oluline. Anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid väärkasutuse, sekkumise, kadumise, loata juurdepääsu, muutmise või avalikustamise eest. Oleme rakendanud mitmeid turvameetmeid, mis aitavad teie isikuandmeid kaitsta, ning nõuame, et usaldatud kolmandad osapooled, kes teie isikuandmeid meie jaoks töötlevad, teeksid sama. Näiteks rakendame juurdepääsukontrolli, kasutame tulemüüre ja turvalisi servereid ning krüptime isikuandmeid.

Kui meile isikuandmeid edastate, võivad teie isikuandmeid meieni jõuda interneti teel. Kuigi anname kõik endast oleneva, et kaitsta teie isikuandmeid, mida meile esitate, ei ole teabe edastamine interneti teel läbinisti turvaline. Meile andmed edastades teadvustate ja nõustute seega, et me ei saa tagada meie kodulehele sisestatavate teie kohta käivate isikuandmete turvalisust ja et igasugune selline edastamine on teie enda vastutusel. Seejärel, kui oleme teie isikuandmed kätte saanud, kasutame rangeid protseduure ja turvaelemente, et takistada nendele loata juurdepääsu.

Kui oleme teile andnud (või kui olete valinud) parooli, mis võimaldab teil oma võrgukontole juurde pääseda, vastutate teie selle parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest.

11. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. Ajavahemik, mille jooksul me isikuandmeid säilitame, sõltub eesmärkidest, milleks me neid kogume ja kasutame, meievahelise lepingulise suhte kestusest ja vajadusest järgida kohalduvaid seadusi ja eeskirju ning kehtestada, kasutada või kaitsta meie seaduslikke õigusi.

Näiteks kui teete meie juures internetiostu või registreerute veebiseminarile, talletame teie ostu või registreerimisega seotud isikuandmed, et saaksime täita lepingu, millesse olete astunud. Pärast seda säilitame isikuandmeid ajavahemiku jooksul, mis võimaldab meil käsitleda ostu või registreerimisega seotud mis tahes kaebuseid, päringuid või muresid ja neile vastata.

12. Teie õigused

Kui töötleme teie isikuandmeid, on teil asjaomaste kohalduvate õigusaktide järgi õigus mitmetele õigustele ja te saate neid õigusi igal ajal kasutada. Oleme neist õigustest andnud allpool ülevaate koos selgitusega, mida need teie jaoks tähendavad. Saate oma õigusi kasutada, võttes meiega ühendust siin.

Vaatame üle kõik sellised taotlused ja anname kooskõlas kehtivate seadustega oma vastuse mõistliku aja jooksul või seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Juhime siiski teie tähelepanu sellele, et võime teatud tingimuste korral tugineda teie taotluste täitmisel teatud eranditele, näiteks kui meil on vaja jätkata teabe kasutamist, et täita oma seadusjärgseid kohustusi või kehtestada, teostada või kaitsta õigusnõudeid. Kui erand kehtib, teavitame teid sellest taotlusele vastates.

Me võime enne teie esitatud mis tahes taotlusele vastamist paluda, et annaksite meile vajalikku teavet oma isiku kinnitamiseks.

Õigus saada teavet

Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja kergesti mõistetavat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja millised õigused teil on. Edastame teile selles privaatsusavalduses sisalduva teabe just sel põhjusel.

Õigus pääseda juurde oma isikuandmetele ja neid parandada

Teil on õigus tutvuda enda kohta talletatud isikuandmetega ning neid igal ajal parandada, ajakohastada või täiendada.

Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist

Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Kuid see ei ole absoluutne õigus ning meil võivad olla õiguspärased, seaduslikud ja regulatiivsed põhjused teie isikuandmete säilitamiseks.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on teatud tingimustel õigus esitada vastuväiteid teatud töötlemisviisidele, põhinedes teie konkreetsel olukorral, kui selline töötlemine toimub meie või kellegi teise õigustatud huvi alusel. Kui te seda õigust kasutate, siis lõpetame teie isikuandmete kasutamise sel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui suudame esitada mõjuvaid õigustatud põhjuseid teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, mis kaaluks üles teie huvid, õigused ja vabadused. Teil on õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele otseturunduslikel eesmärkidel (näiteks klõpsates meie e-kirjades sisalduvat tellimuse tühistamise linki).

Õigus nõusolek tagasi võtta

Olukordades, kus tugineme isikuandmete töötlemisel teie antud nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks teie isikuandmete meiepoolset töötlemist enne nõusoleku tagasivõtmist.

Õigus töötlemist piirata

Teil on teatud tingimustel õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, kui:

a) te ei usu, et teie kohta olemasolevad isikuandmed on õiged; või

b) te leiate, et isikuandmeid ei töödelda seaduslikult, kuid selle asemel, et isikuandmeid kustutada, eelistate, et piiraksime selle asemel nende töötlemist; või

c) me ei vaja enam teie isikuandmeid sel eesmärgil, milleks me neid kogusime, kuid te vajate neid andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või

d) olete esitanud oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ja ootate kontrollimist, kas teie huvid seoses selle vastuväitega kaaluvad üles teie andmete töötlemise õiguspärased põhjendused.

Õigus andmeid üle kanda

Teie isikuandmed on ülekantavad. See tähendab, et neid saab elektrooniliselt liigutada, kopeerida või edastada. See õigus kehtib aga ainult meile esitatud isikuandmete korral ja juhul, kui töötlemine: i) põhineb teie nõusolekul või toimub lepingu täitmiseks; ja ii) toimub automatiseeritult.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Kui arvate, et me ei ole täitnud andmekaitse- või privaatsusnõudeid, on teil õigus esitada kaebus oma elu- või töökohariigi andmekaitseasutusele või andmekaitseasutusele riigis, kus kohaldatava andmekaitsealase õigusakti väidetav rikkumine aset leidis.

Kui soovite seoses oma isikuandmete töötlemisega esitada konkreetse kaebuse Danone SIA vastu, võite esitada kaebuse asutusele Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134.

13. Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on selle privaatsusavalduse või isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, kommentaare või kaebusi, võtke meiega ühendust meie kontaktlehe kaudu, saatke meile kiri postiaadressil Danone SIA Gustava Zemgala gatve 74 LV-1039 Riga, Latvija.

Samuti saate meiega ühendust võtta e-posti aadressil Dpo.Norbal@danone.com.

Samuti saate ühendust võtta meie andmekaitseosakonnaga e-posti aadressil dpo.group@danone.com või kirjutada meie andmekaitseosakonnale: Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

14. Meie privaatsusavalduse muudatused

Me võime aeg-ajalt oma privaatsusavaldust ajakohastada (näiteks selleks, et järgida muudatusi seadustes või määrustes, meie tegevuspraktikas, protsessides ja organisatsiooni struktuuris, järelevalveasutuste poolt kehtestatud või soovitatud nõuetes või muul põhjusel). Kõik muudatused, mida oma privaatsusavalduses edaspidi teeme, avaldatakse sellel lehel ja need hakkavad kehtima rakendamise kuupäeval. Teavitame teid mis tahes muudatustest, kui meil on seadusest tulenev kohustus seda teha. Meie privaatsusavalduse mis tahes uuenduste või muudatuste lugemiseks külastage seda lehte sageli uuesti.

Seda privaatsusavaldust uuendati viimati 6. juulil 2021.